İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, tüm manim.me servislerinden ve uygulamalarından (manim.me) yararlanan kişi ya da kurumların (Kullanıcı(lar)) IN2PROJE ve DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. (Şirket) ile paylaşılan ya da paylaşılmasına izin verilen bilgi ve verilerin (Bilgi(ler)) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı tarafından manim.me ile paylaşılan ya da paylaşılmasına izin verilen Bilgiler Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. Şirket, bu Bilgileri Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.

Şirket, kendisine verilen ya da aktarılan Bilgileri Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, kendisindeki Bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli Bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı’nın verdiği onay doğrultusunda Şirket banka entegrasyonunu kurar, işletir. Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi www.manim.me servilerini kullanabilir. Şirket, Kullanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde bilgileri işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ile ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep ettiği diğer hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere aktarabilir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  • • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman www.manim.me sitesinde yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri www.manim.me sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda Şirketimize danışmakta tereddüt etmeyiniz.

Saygılarımızla,
IN2Proje ve Danışmanlık LTD ŞTİ
Soru, yorum ve şikayetleriniz için +90 (262) 643 91 21 numaralı telefonu arayabilir ya da info@in2project.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.